maj 17, 2018

„Aktywna tablica”. Wykazy szkół zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” w roku 2018

Wykaz szkół niezakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” w roku 2018