kwiecień 16, 2024

„Profilaktyka używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież”. Zaproszenie na konferencję

W imieniu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów i nauczycieli do udziału w konferencji pt. „Profilaktyka używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież”.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 maja 2024 r. w Hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto (ul. Muranowska 2, 00-209 Warszawa). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja będzie prezentować zjawisko uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji lokalnej. Omówione zostaną dobre praktyki w zakresie upowszechniania i finansowania programów profilaktycznych na szczeblu wojewódzkim oraz rola sportu w zapobieganiu uzależnieniom. Podczas konferencji odbędą się również warsztaty dotyczące praktycznych aspektów prowadzenia działań profilaktycznych skierowanych do osób w wieku szkolnym.

Konferencja „Profilaktyka używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież” przeznaczona jest dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz przedstawicieli samorządu gminnego. Adresatami konferencji są osoby odpowiedzialne za organizację działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży w ramach gminnych programów profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii działających na terenie 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 24 kwietnia 2024 roku na adres: konferencje2024@politykanarkotykowa.com

Formularz zgłoszeniowy. Plik do pobrania (252 KB)

Program konferencji. Plik do pobrania (5 MB)