Marzec 26, 2020

Oświadczenie Kuratorium Oświaty w Łodzi

W związku z dzisiejszymi publikacjami Dziennika Łódzkiego i łódzkiego dodatku Gazety Wyborczej informujemy, iż z informacji uzyskanej w dniu 26 marca br. z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi wynika, że „wszystkie placówki realizują kształcenie na odległość zgodnie z zapisami rozporządzenia”.