listopad 22, 2022

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu pod nazwą OSzToZ. Zaproszenie do udziału

W internetowym konkursie, który rozpocznie się 1 grudnia br. mogą wziąć udział klasy – drużyny oraz całe szkoły. Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu adresowany jest do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych oraz do młodzieży szkolnej do lat 18. Został opracowany dla różnych grup wiekowych uczestników, a wyniki będą oceniane dla każdego poziomu osobno. 

Celem konkursu jest promocja wiedzy o zdrowiu oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomych, opartych na rzetelnej wiedzy, postaw wobec chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza wobec chorób onkologicznych. 

Do wygrania nagrody – w formie dofinansowania wybranych projektów działań prozdrowotnych, które otrzymają najlepsze klasy i najlepsza szkoła. 

Konkurs OSzToZ jest realizowany w ramach projektu „Zdrowe Życie”, objętego honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. 

Link do strony z dodatkowymi informacjami o konkursie