wrzesień 11, 2017

Ogólnopolski Program Edukacyjny ,,Twoje dane – Twoja sprawa”

GIODO zaprasza szkoły do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program jest przedsięwzięciem realizowanym od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Szkołom, które zgłoszą się do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, GIODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia.

W roku szkolnym 2017/2018 program zostanie uroczyście rozpoczęty szkoleniem w Warszawie w dniach 26-27 października. Zapraszamy do uczestnictwa szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe oraz ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli. Szczegółowe informacje na stronie http://giodo.gov.pl/pl/1520300/10120 .

Zgłoszenia poprzez formularz umieszczony na ww. stronie internetowej GIODO będą przyjmowane do 29 września 2017 r. Udział w programie jest bezpłatny.