Maj 20, 2022

Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę 2022

W dniach 1-2 lipca br. odbędzie się, jak każdego roku, ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę. W tym roku już po raz 85. nauczyciele z całej Polski będą pielgrzymować przed oblicze Pani Jasnogórskiej. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: ,,Błogosławiona Natalia Tułasiewicz – Patronką Nauczycieli Polskich”. 

Link do szczegółowych informacji o pielgrzymce