Sierpień 11, 2020

Odbiór dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że nauczyciele, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi i uzyskali akceptację Komisji Kwalifikacyjnych do 31 lipca 2020 r. mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów.

Jednocześnie w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 przyjmowanie Interesantów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Edukacji (42) 637-77-18.

Przyjście Interesanta w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona z pracownikiem Kuratorium, może skutkować odmową wejścia Interesanta na teren Kuratorium.

Przypominamy, że podczas wizyty w Kuratorium obowiązują maseczki, dezynfekcja dłoni dostępnym środkiem dezynfekującym w miejscu do tego wyznaczonym, oraz zachowanie 2 m odległości między Interesantem a pracownikiem Kuratorium.