Sierpień 14, 2018

Odbiór dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż nauczyciele z Łodzi i powiatów sąsiednich, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego i uzyskali akceptację Komisji Kwalifikacyjnych do dnia 31 lipca 2018 r. mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów (aktów nadania wyższego stopnia awansu zawodowego, złożonej dokumentacji) do pokoju nr 210 w godzinach 8.00 –15.00.

Informujemy również, że nauczyciele, którzy złożyli wnioski w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, mogą odbierać dokumenty w siedzibie delegatury od 20 sierpnia 2018 r. w pokoju nr 608.