marzec 13, 2017

O reformie oświaty w Skierniewicach

Prawie wszystkie samorządy w Łódzkiem podjęły uchwały określające nowe sieci szkół w swoich gminach i powiatach – poinformował Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski

Uchwały w tej sprawie podjęły 173 spośród 177 gmin w województwie łódzkim i wszystkie powiaty. – Można więc powiedzieć, że wdrażanie reformy w naszym regionie przebiega sprawnie – powiedział Grzegorz Wierzchowski na kolejnej konferencji poświęconej zmianom w systemie edukacji zorganizowanej tym razem w Skierniewicach. 
Przedstawicielom lokalnych mediów kurator przedstawił list minister edukacji Anny Zalewskiej do dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty. Jest w nim informacja o aktualnych działaniach MEN związanych z reformą, podziękowanie za bycie blisko uczniów oraz prośba o dalszą pomoc we wspólnej pracy na rzecz dobrej szkoły. 
Na konferencji byli również dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Ireneusz Krześnicki oraz dyrektor skierniewickiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi Irena Maria Lesiak
Jej współgospodarze – przedstawiciele władz Skierniewic – zrelacjonowali przy tej okazji postępy w reformie w swoim mieście. Prezydent Krzysztof Jażdżyk poinformował, że w Skierniewicach zostanie przeorganizowana praca tylko czterech placówek: dwa gimnazja zostaną włączone w struktury dwóch szkół podstawowych. 
– Ograniczymy dwuzmianowość, dostosujemy bazę lokalową do potrzeb uczniów i utrzymamy zatrudnienie nauczycieli – zapewnił wiceprezydent Jarosław Chęcielewski. Dodał, że w Skierniewicach w związku z reformą pracę może stracić tylko jeden nauczyciel, ale ma nadzieję, że i ten problem w najbliższym czasie uda się rozwiązać. 
Skierniewicki samorząd pochwalił się również projektami dotyczącymi szkół zawodowych, które dzięki reformie – już jako szkoły branżowe – mają ściślej współpracować z przedsiębiorstwami, dostosowując swoją ofertę do ich potrzeb i oczekiwań.