czerwiec 6, 2024

Najważniejsze, by stworzyć właściwy klimat do nauki i pracy – spotkanie z dyrektorami w Pabianicach

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, wsparcie nauczycieli i dobrze skonstruowane wewnętrzne przepisy – to niektóre z tematów poruszanych na spotkaniu kuratora Janusza Brzozowskiego z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu pabianickiego zorganizowanym w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego. Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty towarzyszyła dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Dorota Derecka. Gospodarzami spotkania byli: dyrektor PODN Małgorzata Biegajło i starosta pabianicki Arkadiusz Jaksa.

– By był klimat do nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli, poza właściwymi relacjami, muszą być dobrze skonstruowane i prawidłowo stosowane przepisy wewnętrzne – podkreślił Janusz Brzozowski i wskazał na znaczenie statutu szkoły i najczęściej pojawiające się błędy przy jego redagowaniu. Przypomniał, że w każdej sprawie dyrektor może kontaktować się ze swoim wizytatorem, by uzyskać pomoc i wsparcie. – Zależy nam, aby wszystkie problemy były jak najlepiej rozwiązane – mówił. – A najlepiej by można było uporać się z nimi już na etapie szkoły – dodał. Łódzki Kurator Oświaty podzielił się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, gdy pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi. Przypomniał też, żeby zwrócić szczególną uwagę, gdy naruszane są prawa dziecka. – W dużym stopniu od dyrektora zależy, jak szkoła funkcjonuje – zauważył. – Dlatego ważne jest wsparcie nauczycieli ze strony dyrektora, także w sytuacjach, gdy mając do czynienia z trudnym środowiskiem nie reagują bądź nie radzą sobie z niektórymi sytuacjami – powiedział. I kolejny raz podkreślił, jak ważne jest by zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo w szkole, pomoc psychologiczno – pedagogiczną i ochronę przed agresją i przemocą.

Dyrektor Dorota Derecka przedstawiła z kolei statystyki dotyczące skarg kierowanych do Kuratorium Oświaty i informacje z pracy nadzoru pedagogicznego. – Jeśli macie Państwo jakiekolwiek problemy – konsultujecie je z wizytatorami, my chcemy pomagać i wspierać – podkreśliła.

To kolejne spotkanie kuratora Janusza Brzozowskiego z dyrektorami szkół. Łódzki Kurator Oświaty od początku pełnienia funkcji deklarował chęć rozmów z nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych. Następne spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu w Sieradzu.

Poniżej – zdjęcia ze spotkania