maj 28, 2024

Najlepsi matematycy nagrodzeni

– Wasze zaangażowanie i pasja, by stanąć w szranki z innymi, zasługują na ogromne uznanie – powiedział kurator Janusz Brzozowski do laureatów i finalistów konkursu „Matematyka moja pasja” organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki oraz Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego i współorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. W tegorocznej, trzynastej już edycji konkursu spośród blisko tysiąca uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wyłoniono kilkunastu laureatów i kilkudziesięciu finalistów z całego województwa łódzkiego.

Podczas finałowej gali młodzi ludzie odebrali zaświadczenia – dyplomy oraz nagrody rzeczowe z rąk prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Roberta Zakrzewskiego, dziekana wydziału matematyki UŁ dr hab. Grażyny Horbaczewskiej, Łódzkiego Kuratora Oświaty Janusza Brzozowskiego oraz dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Agaty Kasprzyk – Maryniak. Najlepsi matematycy w województwie otrzymali pochwały i gratulacje. Podziękowania skierowano także w stronę nauczycieli i rodziców, których wkład w edukację młodych ludzi jest ogromny. Tym bardziej, że konkurs jest bardzo wymagający i uczniowie, aby sprostać wyzwaniu, musieli nawet przekraczać granice własnych możliwości. Jak podkreślał Łódzki Kurator Oświaty – konkurs nie tylko zaistniał na mapie województwa, ale też stał się niezwykle prestiżowy.

Poniżej – zdjęcia z podsumowania konkursu