styczeń 25, 2023

Nabór wniosków o stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

24 stycznia 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2023 roku. Nabór wniosków trwać będzie do 17 lutego 2023 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać pocztą na adres Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.  

Link do tej strony