Luty 16, 2021

Międzynarodowe badania postępów biegłości w czytaniu PIRLS

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przystąpił do realizacji międzynarodowego badania postępów biegłości w czytaniu PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) prowadzonego co 5 lat i obejmującego zasięgiem uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej.

Badanie PIRLS w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W drugim etapie badania, które realizowane będzie w okresie od 19 kwietnia do 30 maja 2021 r., udział weźmie 150 wylosowanych szkół podstawowych z całej Polski. Udział uczniów w badaniach jest całkowicie dobrowolny i anonimowy. Jeżeli w okresie badania obowiązywać będzie stan zagrożenia epidemicznego, badanie w szkole odbędzie się z zapewnieniem zabezpieczeń i środków ostrożności zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyniki badania PIRLS są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym, nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów. Organizatorzy badania nie udostępniają żadnym podmiotom listy szkół biorących udział w badaniu oraz zapewniają w pełni zgodność procedur badawczych z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym.

Link do strony ze szczegółowymi informacjami na temat badań realizowanych przez IBE