Luty 25, 2021

Mały wielki powiat brzeziński

– Przyjechałem, by podziękować za waszą pracę – podkreślał kurator Waldemar Flajszer, wizytując szkoły powiatu brzezińskiego. Malutkie miasteczko może pochwalić się niesamowicie klimatycznym Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza. To szkoła z tradycją i ponad stuletnią historią. Działa tu nie tylko klasa mundurowa, ale też politechniczna z zajęciami z mechatroniki. To zasługa jednego z nauczycieli – wychowawcy z pasją i ogromną wiedzą.

Jest też Zespół Szkół Ponadpodstawowych, w którym kształcą się m.in. przyszli leśnicy. I Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych z przedszkolem i szkołą podstawową dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To kolejne miejsce na mapie województwa, gdzie wspaniali wychowawcy i pedagodzy robią wszystko, by ich podopieczni dali sobie radę w życiu. I dobrze funkcjonująca Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która zapewnia bezpłatną pomoc specjalistów.

Wizyta kuratora Waldemara Flajszera w Brzezinach to nie tylko spotkanie z dyrektorami szkół, ale także rozmowy z władzami powiatu – starostą Renatą Kobierą i wicestarostą Ryszardem Śliwkiewiczem oraz przewodniczącym rady powiatu Krzysztofem Bogdańskim. Starostwo jest organem prowadzącym dla odwiedzanych placówek i robi wszystko, by były one jak najlepsze.

Poniżej galeria zdjęć z wizyty kuratora Waldemara Flajszera w szkołach i placówkach powiatu brzezińskiego.