wrzesień 26, 2018

Łódzki Salon Maturzystów

We wtorek na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej został otwarty Salon Maturzystów Perspektywy 2018. Jego łódzka edycja jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla uczniów klas maturalnych przygotowujących się do egzaminów i studiów.

Salon już od wielu lat jest dla maturzystów ważnym źródłem informacji. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przygotowała ponad 30 prezentacji o przyszłorocznych egzaminach z przedmiotów obowiązkowych oraz najczęściej wybieranych z przedmiotów dodatkowych, m.in. z wos, historii, biologii, chemii, fizyki. Swoje oferty prezentują też uczelnie publiczne i niepubliczne z Łodzi, Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia – można poznać zasady rekrutacji czy nowe kierunki studiów. W programie również warsztaty poświęcone efektywnym metodom nauki oraz konsultacje z doradcami zawodowymi.

Pierwszych gości Salonu powitał m.in. kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. – Wyniki, które osiągniecie na egzaminach, będą efektem wieloletniej pracy waszej i waszych nauczycieli. Jestem pewny, że będziecie świetnie przygotowani nie tylko do matury, ale również do dorosłego życia – powiedział kurator.
Dyrektor OKE Danuta Zakrzewska w telegraficznym skrócie przedstawiła najważniejsze informacje o maturalnych egzaminach, a Kazimierz Bilanów z Fundacji Perspektywy apelował do maturzystów, by swoją edukacyjną przyszłość wiązali z Łodzią, której uczelnie oferują bardzo szeroką ofertę kształcenia.

W uroczystości otwierającej Salon wzięli udział również prorektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego – profesorowie Grzegorz Bąk i Tomasz Cieślak. Wszyscy życzyli maturzystom trafnych wyborów kierunków dalszej nauki i dostania się do wymarzonych szkół wyższych.