Kwiecień 1, 2020

List ŁKO z prośbą o wsparcie uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów placówek

Szanowni Dyrektorzy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych!
W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty bardzo proszę o wsparcie uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów placówek w formie porad, konsultacji, przekazywania odpowiednich materiałów.
Proszę upowszechnić wszelkie możliwe formy komunikowania się z pracownikami poradni (specjalne numery telefonów, adresy e-mailowe do kontaktów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szukającymi wsparcia) i informacje o nich umieścić na stronach internetowych swoich placówek. Pomoże to klientom poradni uzyskać wsparcie i profesjonalną pomoc specjalistów.

Grzegorz Wierzchowski
Łódzki Kurator Oświaty