Delegatura Sieradz

Adres Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel. 43 827 19 47, 43 822 79 27

e-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl

Dyrektor: Cezariusz Mostowski
tel. 43 827 19 47, 43 822 79 27

Uwaga: W celu zapobiegania wykorzystywaniu adresów poczty elektronicznej do przesyłania niechcianych wiadomości, w adresach mailowych pracowników urzędu znak @ został zastąpiony ciągiem znaków [at].

Pracownicy:

Obszar podlegający Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

Delegatura w Sieradzu obejmuje teren powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego

Dojazd do siedziby Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

Mapa dojazdu do Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu