Delegatura Kutno

Adres Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie

ul. Podrzeczna 18
99-300 Kutno

Sekretariat tel: 607 073 077 
e-mail: delegatura-kt@kuratorium.lodz.pl

Dyrektor: Iwona Kaca
tel.  609 609 576

 

Obszar podlegający Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie

Delegatura w Kutnie obejmuje teren powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego i poddębickiego

Dojazd do siedziby Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie

Fragment mapy Kutna z zaznaczona siedzibą Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi: ulica Podrzeczna 18