wrzesień 10, 2021

Zaproszenie do udziału w konferencji „Rola programu wychowawczo-profilaktycznego w życiu szkoły lub placówki – tworzenie i realizacja”

Konferencja odbędzie się 16 września 2021 r. w godzinach 10.00-12.30 na platformie Teams.

Organizatorzy: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
Współorganizator: Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi

Program konferencji:
10.00  Powitanie gości
10.05 – Wystąpienie Łódzkiego Kuratora Oświaty Pana Waldemara Flajszera
10.15 – „Podstawy prawne dotyczące tworzenia i realizacji  programu wychowawczo – profilaktycznego” Romana Cybulska (st. wizytator KO w Łodzi)
10.45 – „Wzmacnianie zdrowia psychicznego – priorytetem w opracowaniu Programów Wychowawczo – Profilaktycznych po pandemii” Zbigniew Kozański (SPPPdM w Łodzi)
11.15- „Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży po pandemii –– realizacja przyjętego programu jako wyzwanie wychowawcze” dr hab.Dorota Podgórska – Jachnik prof. UŁ, prof. UKW
11.45 – „Formy i zakres wspierania rodziny. Współpraca w zakresie uchwalenia i realizacji programu wychowawczo profilaktycznego szkoły/placówki” Barbara Piecyk (SPPPdM w Łodzi)
12.15 – Podsumowanie i dyskusja

Link do rejestracji na konferencję