wrzesień 17, 2020

XVII Konferencja „Informatyka w Edukacji”

Temat przewodni: Edukacja informatyczna, a rozwój społeczeństwa. Kształcenie na odległość.

Konferencja odbędzie się w dniach 22-25 września 2020 r. w całości przez internet. Uczestnictwo jest darmowe.

W tematyce wystąpień uwzględnione zostały:

  1. Merytoryczne i metodyczne aspekty nauczania informatyki.
  2. Merytoryczne i metodyczne aspekty kształcenia na odległość.
  3. Organizacja zajęć na odległość z punktu widzenia dyrektora szkoły, nauczyciela, rodzica, ucznia. 
  4. Informatyka i kształcenie na odległość, a potrzeby szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców.
  5. Przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki i pracy na odległość.
  6. Wizja nowej szkoły.

Konferencja jest organizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Link do strony ze szczegółowymi informacjami o konferencji 

Link do formularza rejestracyjnego