wrzesień 22, 2022

Wyniki I etapu  konkursu „Kierunek – innowacja 2022”

Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoniła 2 laureatów I etapu  konkursu „Kierunek – innowacja 2022”.

Do II etapu zostały nominowane działania innowacyjne opracowane i wdrożone przez nauczycieli:

  • Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim
  • Liceum Ogólnokształcącego „Cosinus” w Łodzi.

Zgodnie z § 3 ust. 12 pkt 3 Regulaminu konkursu – ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 14 października 2022 r. poprzez umieszczenie listy nagrodzonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki