wrzesień 9, 2021

Wyniki I etapu konkursu dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych – „Kierunek – innowacja”, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 55/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. dokonała oceny zgłoszeń oraz wyłoniła z każdej kategorii trzech kandydatów do tytułu laureata  wojewódzkiego etapu konkursu.

W kategorii szkół podstawowych tytuł laureata wojewódzkiego etapu konkursu otrzymały:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku – opiekun innowacji Aleksandra Groszek-Solecka;
  2. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie – opiekun innowacji Monika Karbowiak;
  3. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi  – opiekun innowacji p. Barbara Pilas.

W kategorii szkół ponadpodstawowych tytuł laureata wojewódzkiego etapu konkursu otrzymały:

  1. XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi – opiekun innowacji Magdalena Wojciechowska;
  2. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 – opiekun innowacji Ewa Urbanowicz;
  3. Liceum Ogólnokształcące „Cosinus” w Łodzi  – opiekun innowacji Jacek Radzikowski.

Zgodnie z regulaminem Konkursu lista laureatów  wojewódzkiego etapu konkursu została przekazana do Ministerstwa Edukacji i Nauki jako kandydaci do etapu centralnego Konkursu.