październik 9, 2020

Koordynatorzy ds. kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Łodzi

Joanna Paćkowska, wizytator – koordynator

Kontakt: tel. 46 834 16 96 
jpackowska-sk@kuratorium.lodz.pl

Michał Andrzejczak, wizytator – zastępca koordynatora

Kontakt: 42 637 70 59 lub 42 637 70 55 wew. 48
mandrzejczak@kuratorium.lodz.pl

Koordynator ds. dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami:

Grzegorz Gajda
Dyrektor Centrum Edukacji zawodowej w Sieradzu
ul. Leszka Czarnego 2
Kontakt: 43 822 40 24
dyrektor.cez@gmail.com