maj 4, 2021

Komunikat w sprawie wyników pierwszego etapu konkursu „Dzień Nowych Technologii w Edukacji” w roku 2021

W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie wojewódzkiej komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 32/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia  27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania wojewódzkiej komisji konkursowej do realizacji wydarzenia „Dzień Nowych Technologii w Edukacji” w roku 2021, którego celem jest popularyzowanie technologii informacyjno‑komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

Link do wyników konkursu