Październik 23, 2020

II edycja Rządowego programu „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo

Rozpoczyna się realizacja II etapu Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.
Program będzie realizowany w latach 2020–2024. Łączna kwota przewidziana na realizację programu wynosi 361 455 000 zł, z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Link do szczegółowych informacji