marzec 27, 2023

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023 – zapraszamy do udziału!

29 marca 2023 r. będzie miała miejsce ogólnopolska inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Do udziału w organizacji przypadającego na 31 marca 2023 r. Dnia Nowych Technologii w Edukacji zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i placówki oświatowe.

Jak co roku Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza Konkurs na najlepsze wydarzenia organizowane w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie MEiN – link

Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

1) zgłoszenie przez szkołę/placówkę organizacji wydarzenia DNTE zgodnie z § 2 Regulaminu Konkursu,
2) zorganizowanie przez szkołę/placówkę w dniu 31 marca 2023 r. wydarzenia jakim jest Dzień Nowych Technologii w Edukacji,
3) przygotowanie przez szkołę/placówkę relacji z wydarzenia DNTE (zwaną dalej „Relacją”) za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem: www.zpe.gov.pl.

Link do regulaminu

Zgłoszenia wraz z metryczką zawierającą:

1) pełną nazwę szkoły/placówki – organizatora wydarzeń, o którym mowa w § 1 ust. 3 regulaminu,
2) adres szkoły/placówki (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica – jeśli jest, numer domu, numer lokalu – jeśli jest),
3) imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu dyrektora szkoły/placówki,
4) imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Relacji.
5) adres mailowy do Relacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

należy przesłać mailem do 28 kwietnia 2023 r. na adres: at@kuratorium.lodz.pl