luty 28, 2020

Kształcenie zawodowe w świetle zmian. Konferencja w Skierniewicach

Dyrektorzy techników i szkół branżowych, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, przedstawiciele organów prowadzących, pracodawcy – wszyscy spotkali się w środę na wojewódzkiej konferencji poświęconej zmianom w szkolnictwie zawodowym.

Konferencję „Planowanie i organizacja kształcenia zawodowego w świetle zachodzących zmian” zorganizowała Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Uczestników zgromadzonych w auli Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego powitała Irena Maria Lesiak, dyrektor skierniewickiej Delegatury KO. – Nieprzekonanych do reformy szkolnictwa branżowego chcemy ostatecznie przekonać, a przekonanych utwierdzić w słuszności działań podejmowanych w związku z reformą – powiedziała Irena Maria Lesiak.

– Reformę wymusiła szybko zmieniająca się gospodarka, za którą edukacja musi podążać. Dobra edukacja zawodowa oparta jest bowiem na współpracy szkół z pracodawcami – podkreślił kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. Dodał, że szkoły zawodowe mają być szkołami atrakcyjnymi, nowoczesnymi i wybieranymi również przez dobrych uczniów.
– Konferencja jest kolejnym krokiem na drodze rozpoznawania problemów szkolnictwa branżowego, ale i jego nowych, ogromnych możliwości. Chciałbym, byśmy za kilka lat mogli powiedzieć, że te możliwości, tę wielką szansę, wykorzystaliśmy – powiedział Grzegorz Wierzchowski.

Kurator, w odpowiedzi na sygnały płynące ze szkół, powołał wojewódzkiego koordynatora ds. kształcenia uczniów będących pracownikami młodocianymi. Został nim Grzegorz Gajda, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Tomasz Madej, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, przedstawił zarys reformy wzmacniającej potencjał szkół kształcących w zawodach. Radosław Maj z APPLiA Polska, na przykładzie branży AGD, przedstawił różne możliwości współpracy pracodawców ze szkołami, także ich wkładu w opracowywanie programów nauczania konkretnych zawodów. O tej współpracy mówiła również Agata Lipska, doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego w WODN w Skierniewicach, akcentując jednak inicjatywę, możliwości szkół i nauczycieli w tym względzie.

W drugiej części konferencji Piotr Tokarz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, opowiedział o swoich pomysłach przyciągających kolejne roczniki kandydatów. Obecnie w jego szkole i w ponad stu współpracujących z nią firmach kształci się prawie 1400 uczniów, z których wielu już dziś otrzymuje fundowane przez firmy stypendia, a prawie wszyscy po zakończeniu nauki bez problemu znajdą pracę. 

Uczestnicy konferencji poznali również założenia programu Erasmus na lata 2021 – 2027 (w tym możliwości kształcenia zawodowego za granicą) oraz korzyści i szanse wynikające z rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, swoistego pomostu między szkołami a rynkiem pracy. Prelegentkami były Kinga Motysia z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Martyna Kruszyńska i Dorota Nawrat-Wyraz z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Przy okazji konferencji Grzegorz Wierzchowski odpowiedział na pytania lokalnych mediów dotyczące zmian w szkolnictwie branżowym, a w spotkaniu z dziennikarzami kuratorowi towarzyszyły uczennice z Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

W czasie przerwy uczestnicy spotkania mieli okazję ocenić umiejętności uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Głuchowie i Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, którzy w ramach zajęć praktycznych przygotowali dla nich poczęstunek.

Poniżej galeria zdjęć z konferencji poświęconej zmianom w kształceniu zawodowym.