luty 2, 2023

„Kształcenie dla przyszłości – wykorzystanie potencjału biznesu w edukacji zawodowej”. Zaproszenie do udziału w konferencji

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w konferencji „Kształcenie dla przyszłości – wykorzystanie potencjału biznesu w edukacji zawodowej”. Konferencja odbędzie się 15 lutego 2023 r. godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 1 w Ełku, ul. 11 Listopada 24.

Adresatami wydarzenia są wszystkie osoby zainteresowane tematyką kształcenia zawodowego, głównie pracodawcy, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele doradztwa zawodowego i nauczyciele specjaliści. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie modelu współpracy szkół technicznych i branżowych z pracodawcami i samorządem terytorialnym w celu tworzenia profili kształcenia zawodowego adekwatnych do potrzeb lokalnych rynków pracy.

Program konferencji koncentruje się na wykorzystaniu potencjału biznesu w kształceniu zawodowym oraz wprowadzaniu nowych rozwiązań w sferze dydaktycznej i wychowawczej.

Link do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie ze szczegółowymi informacjami