Konsultacje wojewódzkie. Panel dyskusyjny Rady Dzieci i Młodzieży „Polska szkoła XXI wieku”

Grafika z napisem: Konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży, łódzkie 17.10

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa łódzkiego

Od 2016 roku przy Ministrze Edukacji i Nauki działa Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

17 października 2022 r. w sali Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22G w Łodzi, w godzinach od 10.00 do 13.35 odbędzie się panel dyskusyjny „Polska XXI wieku” z udziałem m. in. osób wchodzących w skład ministerialnej Rady Dzieci i Młodzieży, przedstawicieli młodego pokolenia. W trakcie spotkania będzie miała miejsce dyskusja nad rozwiązaniami problemów dotyczących hejtu, przemocy, oszustwa oraz zaburzeń relacji międzyludzkich, rozproszenia uwagi i braku koncentracji oraz zdrowia psychicznego w szkołach.

Osobą uprawnioną do kontaktu w przypadku pytań i wątpliwości jest: Aleksandra Majer – wizytator
tel. 42 637 70 55 w. 51
e-mail: amajer@kuratorium.lodz.pl

Grafika z tekstem: Rozpoczynamy konsultacje Rady Dzieci i MłodzieżyGrafika z napisem: Ruszamy w Polskę. Śledźcie nasze media społecznościowe