październik 31, 2018

Konsultacje dla uczniów z chorobą alergiczną, kończących naukę w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych i zamierzających kontynuować naukę w technikum lub szkole branżowej

Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Przychodnia Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zapraszają na bezpłatne konsultacje, w ramach poradnictwa zawodowego,  uczniów z chorobą alergiczną, kończących naukę w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych i zamierzających kontynuować naukę w technikum lub szkole branżowej. 

Przedsięwzięcie to jest związane z realizacją projektu „Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki” w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Z uwagi na potrzebę zajęcia się zdrowotnymi uwarunkowaniami wyboru zawodu, uruchomione zostało Centrum Konsultacyjne.

Konsultacje odbywają się w godzinach przedpołudniowych w Przychodni Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera przy ul. św. Teresy 8 w Łodzi, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje są udzielane i zapisy przyjmowane w Rejestracji Przychodni Chorób Zawodowych pod numerem telefony 42 631 47 41  lub pod  adresem mailowym  profilaktyka@imp.lodz.pl 

UWAGA – uczniowie niepełnoletni muszą stawić się na badania z rodzicami.