styczeń 28, 2022

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, Filia nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii – oddział w Łodzi, informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 w województwie łódzkim odbędzie się Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla młodzieży ze szkół średnich oraz ostatniej klasy szkoły podstawowej.

Pracę należy przesłać na adres:
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, 91-416 Łódź, ul. Pomorska 16A z dopiskiem na kopercie KONKURS ASTRONOMICZNY.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 8 kwietnia 2022 r.

Wybrane referaty zostaną przedstawione podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego. Autorzy najlepszych referatów wezmą udział w XLVII Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym w Grudziądzu, w dniach 9 – 11 czerwca 2022 r.

Link do strony organizatora z dodatkowymi informacjami i regulaminem konkursu