grudzień 17, 2019

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, Filia nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne przy współpracy z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii – oddział w Łodzi, informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 w województwie łódzkim odbędzie się wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla młodzieży ze szkół średnich oraz ostatniej klasy szkoły podstawowej.

Prace należy przesłać na adres: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne, 91-416 Łódź, ul. Pomorska 16A z dopiskiem na kopercie KONKURS ASTRONOMICZNY.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 14 lutego 2020 r.

Wybrane referaty zostaną przedstawione podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego. Autorzy najlepszych referatów wezmą udział w XLVI Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym w Grudziądzu w dniach 19-21 marca 2020 r.
Informacje o konkursie są na stronie internetowej organizatora www.planetarium.org.pl