marzec 17, 2023

„W sześciu strunach zaklęta muzyka” – V Międzynarodowy Konkurs Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. „W sześciu strunach zaklęta muzyka”.

Uczestnikami konkursu mogą być artyści amatorzy w wieku szkolnym – uczniowie szkół podstawowych  i ponadpodstawowych z całej Polski. W Konkursie mogą wziąć udział  solistki i soliści oraz zespoły wokalne  (liczące do 6 osób).

Konkurs przeprowadzony zostanie wg następujących kategorii wiekowych:

  1. uczniowie  klas I – III szkoły podstawowej (7 – 10 lat),
  2. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej (11 – 13 lat),
  3. uczniowie klas VII, VIII  szkoły podstawowej (14 – 15 lat),
  4. uczniowie szkół  ponadpodstawowych (16 – 20 lat).

Każda szkoła może wytypować  tylko  jedną reprezentację do każdej kategorii wiekowej.

We wszystkich  etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowy oraz nagranie pliku wideo (obraz i dźwięk) na płycie CD,  DVD lub pedrivie, które należy dostarczyć osobiście lub listownie  w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
ul. Tysiąclecia 14
06-100 Pułtusk

z dopiskiem na kopercie:  „ V Międzynarodowy Konkurs Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. ” W sześciu strunach zaklęta muzyka”.

Link do szczegółowych informacji