marzec 17, 2023

II edycja konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja wielka i mała Ojczyzna” dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej

Konkurs to wspólny projekt archiwów państwowych oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tegoroczna edycja jest realizowana jako projekt strategiczny państwowej sieci archiwalnej kierowany przez Archiwum Państwowe w Łodzi. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych.

Celem konkursu jest nie tylko poznanie historii rodzinnej oraz zainteresowanie tematyką poszukiwań genealogicznych, ale również rozbudzenie zainteresowania kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu i państwa. Ważnym aspektem inicjatywy jest także rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności cyfrowych uczniów.

Zadaniem w konkursie będzie wykonanie drzewa genealogicznego dowolną techniką i opisanie dziejów swojej rodziny na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z bliskimi, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz archiwach państwowych. Uczeń powinien przygotować projekt pod opieką nauczyciela uczącego w jego szkole oraz po konsultacji z archiwistami archiwów państwowych.

Przyjmowanie prac konkursowych będzie odbywało się do 4 maja 2023 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konkursu.

Link do strony internetowej konkursu

Na przywołanej stronie internetowej zostały również opublikowane szczegółowe informacje, materiały (m.in. „Poradnik Młodego Genealoga”) oraz regulamin konkursu.

Lista finalistów zostanie ogłoszona na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Archiwum Państwowego w Łodzi najpóźniej do 31 maja 2023 r.

Kapituła konkursu do 30 czerwca 2023 r. ogłosi listę laureatów i uczniów wyróżnionych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.