Kwiecień 20, 2020

Konkursy ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego – Łódź, Sieradz, Skierniewice, Piotrków Trybunalski

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłasza konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego do następujących placówek doskonalenia nauczycieli:
1. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi,
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu,
4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

Konkursy na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych ogłaszają także Delegatury KO w Łodzi z siedzibami w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.

Podstawa prawna: § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) i § 10 ust. 6 Procedury naboru kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego obowiązującej w Kuratorium Oświaty w Łodzi – stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów ofert – link do zakładki „Doradztwo metodyczne”

W związku z sytuacją szczególną, jaką jest epidemia zwracamy się do Państwa z prośbą
o poinformowanie nauczycieli o możliwości przystąpienia do ww. konkursu ofert.