maj 13, 2024

Konkurs EDUinspirator: Nowe horyzonty w edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza do udziału w Konkursie EDUinspirator i Młody EDUinspirator pod hasłem: Nowe horyzonty w edukacji. Konkurs stanowi wyróżnienie dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, które przez swoją aktywność, innowacyjność oraz oddziaływanie przyczyniają się do pozytywnych zmian w lokalnym środowisku.

EDUinspirator to tytuł dla tych, którzy nie tylko angażują się w projekty edukacyjne, ale także inspirują innych do nauki i działania. Osoby nagrodzone w ramach tego konkursu wyróżniają się nie tylko swoją aktywnością, lecz także wpływem na rozwój innych oraz przynoszą pozytywne zmiany w swoim środowisku.

W ramach tegorocznej edycji konkursu, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie także przyznany tytuł Młodego EDUinspiratora. Jest to wyróżnienie dla młodych ludzi, którzy przez swoje zaangażowanie, inicjatywę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków przyczynili się do sukcesu projektów edukacyjnych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swoją kandydaturę przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu do 30 września 2024 roku. Można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii:

  • EDUinspirator: Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Edukacja zawodowa, Edukacja dorosłych, Edukacja pozaformalna młodzieży
  • Młody EDUinspirator: Uczeń, Wolontariusz, Student.

    Laureaci każdej kategorii konkursowej otrzymają nagrodę rzeczową, która zostanie wręczona podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu (link)