listopad 19, 2018

Konferencja nt. międzynarodowych programów edukacyjnych

O tym, że współpraca ze szkołami z innych krajów to znakomity sposób na wszechstronny rozwój uczniów, przekonywali organizatorzy czwartkowego spotkania w Instytucie Europejskim w Łodzi. W konferencji uczestniczyli kurator Grzegorz Wierzchowski oraz wicekurator Jolanta Kuropatwa.

Konferencję „Międzynarodowe programy edukacyjne narzędziem kształtującym kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli” zorganizowali Kuratorium Oświaty w Łodzi, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Biuro eTwinning i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

– Świat się zmienia i dziś nie możemy zakładać, że ktoś zdoła przepracować 30 lat z tymi samymi kompetencjami i umiejętnościami, jakie posiadał na początku drogi zawodowej – powiedział witając uczestników kurator Grzegorz Wierzchowski. – Musimy się więc zastanowić, w jakie kompetencje chcemy wyposażyć absolwentów. Co zrobić, by umieli dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Musimy nauczyć ich, jak się uczyć nowych rzeczy – dodał kurator.

Konieczność stałego poszerzania kwalifikacji i potrzeba elastyczności na zmieniającym się rynku pracy już w 2006 roku stała się inspiracją do wydania przez Parlament Europejski i Radę Europy zalecenia sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dokument definiuje kompetencje jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Wyróżniono w nim osiem kompetencji kluczowych, które są nam niezbędne do samorealizacji, rozwoju osobistego, integracji społecznej, aktywności obywatelskiej oraz odnoszenia sukcesów zawodowych. Są to:  porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.
W praktyce kompetencje te są ze sobą często powiązane. Umiejętność czytania i pisania umożliwia uczenie się nowych rzeczy – w tym języków obcych. Posługiwanie się językami obcymi ułatwia z kolei poznanie dorobku kulturowego innych narodów, wymianę myśli naukowej i technologicznej. Kompetencje informatyczne pozwalają szybko zdobyć informacje i ułatwiają komunikację, a co za tym idzie – dają nam możliwość wykorzystania i rozwijania np.  naszej przedsiębiorczości.

Dlatego właśnie warto rozwijać wiele kompetencji kluczowych jednocześnie, a programy edukacyjne realizowane wspólnie z partnerami z zagranicy – jak przekonywali w czwartek prelegenci – są do tego znakomitym narzędziem. 
Podczas konferencji Jarosław Brodkowski z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zachęcał dyrektorów do nawiązania kontaktu ze szkołami naszych zachodnich sąsiadów. Korzyści z takiego partnerstwa przedstawili koordynatorzy zrealizowanych już projektów: Piotr Pluskota i Renata Masica z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi oraz Aleksandra Ochocka i Beata Graczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieruszowie.
O programie e Twinning opowiedziała Jolanta Gradowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a przykłady dobrych praktyk omówili: Jolanta Krzemińska ze Szkoły „MIKRON” w Łodzi oraz Barbara Pilas z SP nr 205. Sukcesami w realizacji projektów w ramach programu ERASMUS + pochwalili się: Jacek Matyszewski z ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz Agnieszka Szeliga z  SP nr 26 w Łodzi. O tym, jak oba unijne programy się uzupełniają, opowiedziała natomiast Jowita Królikowska z I LO w Sieradzu.

Niezależnie od tego, na który z programów międzynarodowej współpracy szkoły się decydują, korzyści zawsze są podobne. Młodzież nie tylko rozwija umiejętności językowe, czy – w przypadku kontaktów drogą elektroniczną –  informatyczne. Zadania wykonywane wspólnie z obcokrajowcami rozwijają także kompetencje społeczne, umożliwiają poznanie dorobku kulturowego innych narodów. Projekty uczą pracy w grupie, a zastosowane metody sprawiają, że zostaje osiągnięty najważniejszy cel – dzieci i młodzież odkrywają, że zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności jest nie tylko przydatne, ale może być także ciekawe i przyjemne.