Maj 4, 2021

Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów rekomendowanych

W ostatnich miesiącach do „Systemu rekomendacji” docierają niepokojące sygnały z samorządów lokalnych oraz placówek edukacyjnych, dotyczące szkoleń lub realizacji programów profilaktycznych, których oferenci w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony powołują się na „System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”Tym samym, osoby decydujące o przeznaczeniu środków publicznych na działania profilaktyczne są wprowadzane w błąd.  

W związku z tym pragniemy przekazać informacje, które pozwolą na uniknięcie niejasności. 

Pełna i aktualna lista programów rekomendowanych znajduje się na stronie internetowej www.programyrekomendowane.pl oraz na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W chwili obecnej znajduje się na niej 25 programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. 

Link do bazy programów rekomendowanych

Link do pełnego komunikatu na stronie www.programyrekomendowane.pl