Czerwiec 29, 2017

Komunikat MEN dotyczący bezpłatnych podręczników dla klasy I szkoły podstawowej

Podręcznik dla klasy I szkoły podstawowej, zapewniany przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2017 r. nie będzie już podręcznikiem dopuszczonym do użytku szkolnego, ale w dalszym ciągu może służyć uczniom jako materiał edukacyjny. Podręczniki dla klasy II i III szkoły podstawowej, opracowane na zlecenie ministra, nadal będą obowiązywały w roku szkolnym 2017/2018, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 obowiązywać będą już tylko podręczniki dla klasy III szkoły podstawowej.

Kuratorium Oświaty w Łodzi ma w rezerwie podręczniki do klasy I. Zachęcamy szkoły do wykorzystania tego zasobu jako materiału edukacyjnego, szczególnie w klasach integracyjnych, w których podręczniki przygotowane na zlecenie MEN mogą być nadal stosowane w kształceniu uczniów niepełnosprawnych (art. 345 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).
Szkoły podstawowe zainteresowane podręcznikami do klasy I ze wspomnianej rezerwy prosimy o kontakt z Anetą Żurawską, koordynatorem ds. podręczników MEN w Kuratorium Oświaty w Łodzi (tel. 42 636 61 30 lub 42 637 70 55 w. 32) lub Iwoną Jachowicz (tel. 42 637 73 41 lub 42 637 70 55 w. 28, e-mail: ijachowicz@kuratorium.lodz.pl). 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 22aj ustawy o systemie oświaty w bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły. W związku z powyższym to dyrektor szkoły określa procedurę postępowania ze zniszczonymi lub nieaktualnymi podręcznikami gromadzonymi w bibliotece szkolnej. Wszystkie podręczniki są ewidencjonowane w bibliotece szkolnej i w związku z tym powinny być zwracane przez uczniów, a następnie zdjęte z ewidencji (np. podręczniki zniszczone) lub pozostać na stanie biblioteki, jeżeli dyrektor szkoły (lub nauczyciele) uznają, że podręczniki te mogą jeszcze służyć uczniom np. jako materiał edukacyjny.