Maj 4, 2020

Komunikat Łódzkiego Kuratora Oświaty

W odniesieniu do sygnałów uzyskiwanych od rodziców, informuję iż dyrektorzy szkół nie otrzymali żadnego polecenia zbierania deklaracji przystąpienia ich dzieci do egzaminu ósmoklasisty.

Kuratorium Oświaty w Łodzi poprosiło jedynie o liczbę uczniów zdających egzamin ósmoklasisty w danej placówce (takie informacje znajdują się w każdej szkole).

Informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminów i wszelkich procedurach z nimi związanych, opublikowane są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Również wszelkie czynności związane z egzaminem zewnętrznym dokonywane są za pośrednictwem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

                                                                                             dr Grzegorz Wierzchowski

                                                                                               Łódzki Kurator Oświaty