Grudzień 1, 2020

Komunikat dotyczący realizacji monitorowania z zakresu uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż zgodnie z Planem Nadzoru Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021 należy uzupełnić na platformie nadzoru pedagogicznego SEO (link poniżej) arkusz w formie ankiety on-line „2020 – Arkusz monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia” w terminie do 31 marca 2021 r.

O zakończeniu pracy z arkuszem należy poinformować wizytatora rejonowego.

Link do platformy SEO