Sierpień 3, 2020

Kolejna rocznica Powstania Warszawskiego

– Każdego roku jest nas coraz mniej, dlatego dziś przekazujemy wam, młodym, pałeczkę pamięci o tamtym czasie – powiedziała do harcerzy łodzianka Gryzelda Studzińska „Zela”, sanitariuszka i łączniczka Powstania Warszawskiego, na Starym Cmentarzu w Łodzi.

Uroczystość 76. rocznicy wybuchu powstania odbyła się przy grobie Basi Nazdrowicz „Wiewiórki”, harcerki Szarych Szeregów, łączniczki, która zginęła 19 września 1944 r. przy zbiegu ul. Lwowskiej i Koszykowej. Miała wtedy 15 lat.

1 sierpnia o godz. 17 przedstawiciele władz miasta, instytucji i organizacji społecznych, szkół, harcerze i skauci, policja i wojsko, oddali hołd powstańcom. Także tym, których groby znajdują się na łódzkiej nekropolii.
Przy grobie „Wiewiórki” głos zabrała jej siostra Julita Nazdrowicz. – Przez wiele lat to było jedyne miejsce na tym cmentarzu, gdzie na nagrobku widniał napis „Powstanie Warszawskie” – mówiła. – Tutaj w czasach komunizmu nauczyciele łódzkich szkół przyprowadzali swoich uczniów, by tak uczyć ich historii – podkreślała, nie kryjąc wzruszenia.

W przygotowanej przez IPN uroczystości wziął udział łódzki kurator oświaty dr Grzegorz Wierzchowski.

Poniżej galeria zdjęć z uroczystości zorganizowanej z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.