luty 24, 2022

Kampania informacyjna dotycząca leczenia depresji

Wczoraj, 23 lutego, po raz kolejny obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

To okazja do upowszechniania wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Przygotowana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi kampania informacyjna ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na to, że depresja to zaburzenie psychiczne, które może dotyczyć każdego bez względu na wiek, płeć czy status społeczny.

Niezbędne jest zwiększanie świadomości na temat dostępności do leczenia tej choroby, które w przypadku dorosłych realizowane jest w poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach lub oddziałach psychiatrycznych oraz centrach zdrowia psychicznego, a w przypadku dzieci i młodzieży w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, poradniach zdrowia psychicznego oraz szpitalach lub oddziałach psychiatrycznych.

Szczególnie istotny jest fakt, że aby skorzystać ze świadczeń w tym zakresie nie jest potrzebne skierowanie.

Informacje szczegółowe na temat placówek dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.gsl.nfz.gov.pl oraz pod numerem całodobowej bezpłatnej infolinii NFZ: 800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta

Link do materiałów informacyjnych na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi