Sierpień 10, 2020

Już wkrótce Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

W Polsce organizuje go Laboratorium Wolności Religijnej, które zachęca do udziału w obchodach m.in. urzędy i instytucje kultury.

Głównym celem działań Laboratorium Wolności Religijnej jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej. Organizując w Polsce obchody Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie – Laboratorium chce w ten sposób uwrażliwić opinię publiczną na trudną sytuację chrześcijan na świecie, budować poczucie solidarności z prześladowanymi, a także podnosić świadomość w zakresie innych form naruszania wolności sumienia i wyznania.

Głównym elementem obchodów zaplanowanych na 22 sierpnia jest iluminacja budynków na czerwono. Na terenie całego kraju o godz. 21. podświetlone zostaną w tym dniu liczne urzędy oraz instytucje kultury.

Dla zainteresowanych włączeniem się w tę akcję więcej informacji pojawi się na stronie www.laboratoriumwolnosci.pl