sierpień 21, 2018

Jolanta Kuropatwa została wicekuratorem oświaty

Powołanie na stanowisko nowa wicekurator oświaty otrzymała w poniedziałek 20 sierpnia. Nominację podpisała Anna Zalewska, minister edukacji narodowej na wniosek kuratora, przy akceptacji wojewody łódzkiego.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale i ogromna odpowiedzialność – powiedziała Jolanta Kuropatwa odbierając nominację z rąk kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego. – Wszystkich nas łączy ważny cel, jakim jest dobro edukacji w naszym regionie. Wierzę, że nasza współpraca będzie nadal układała się bardzo dobrze.

Przed objęciem stanowiska wicekuratora Jolanta Kuropatwa pracowała jako wizytator w Kuratorium Oświaty w Łodzi. Wcześniej przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektora i dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej.

Jest nauczycielką dyplomowaną z 30-letnim stażem pracy. Z wykształcenia historyk, absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe w przedmiotach: wiedza o społeczeństwie, geografia, przedsiębiorczość, oraz podyplomowe studia liderów oświaty. Posiada także dyplom w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Zwolenniczka nowatorstwa pedagogicznego i jakościowego rozwoju szkoły, w której sukcesy osiągają wszystkie jej podmioty. Zdobyła liczne nagrody przyznawane dyrektorom i nauczycielom, w tym m.in. tytuł Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości w Polsce oraz Dyrektora z Pasją.