Listopad 19, 2019

IV Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Rady Rodziców to ważni członkowie szkolnej społeczności. Ich przedstawiciele, a także dyrektorzy szkół i osoby zaangażowane w rozwijanie działalności oświatowej, spotkają się na IV Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole” i Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Konferencja prowadzona przez ekspertów i wieloletnich członków rad rodziców, będzie poświęcona podsumowaniu realizowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” programu: Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich i budowania kapitału społecznego kraju, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, gospodarkę finansową rad rodziców oraz projekt nowelizacji prawa oświatowego, mający na celu precyzyjne określenie statusu rad rodziców.

Konferencja odbędzie się 7.12.2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3 (Aula Schumana).

Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie radyrodziców.pl lub po kliknięciu w
link: https://forms.gle/69cwtYgwTyN2zbTM6

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W załączeniu: 

Program konferencji. Plik do pobrania