maj 21, 2024

Finaliści etapu wojewódzkiego III edycji konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja wielka i mała Ojczyzna”

Komisja Wojewódzka III edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” spośród zgłoszeń (wpłynęło 48 prac) spełniających warunki, o których mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu Konkursu, na podstawie kryteriów, o których mowa w § 6 ust. 1w/w Regulaminu, wyłoniła trzy najlepsze (tj. najwyżej ocenione w porządku alfabetycznym) projekty edukacyjne uczniów ze szkół położonych na obszarze województwa łódzkiego.

  • Kosińska Eliza, Szkoła Podstawowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi, nauczyciel opiekun – Aleksandra Jędrzejewska;
  • Księżak Aleksandra, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, nauczyciel opiekun – Tomasz Wójcik;
  • Pielużek Adrian, Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim, nauczyciel opiekun – Łukasz Staniszewski.

Przygotowane przez uczniów projekty odznaczały się innowacyjnością, kreatywnością oraz wysokim stopniem spójności. Do ich powstania wykorzystano różnorodne dokumenty archiwalne z uwzględnieniem kontekstu historycznego.

Serdecznie gratulujemy uczniom oraz ich opiekunom odniesionego sukcesu i życzymy powodzenia w etapie centralnym konkursu.

Kapituła Konkursu w terminie do dnia 15 czerwca 2024 r. przekaże listę laureatów i uczniów wyróżnionych w konkursie Ministrowi Edukacji oraz Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Lista zostanie ogłoszona na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Naczelnej Dyrekcji  Archiwów Państwowych.