Listopad 23, 2020

Egzaminy i 500 plus dla nauczycieli – konferencja prasowa kuratora oświaty

Zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym, rządowe wsparcie 500 plus dla nauczycieli oraz dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica – to tematy poruszone na konferencji prasowej kuratora Waldemara Flajszera i wojewody Tobiasza Bocheńskiego.

– Chcemy, by uczniowie w spokoju przygotowywali się do egzaminów – podkreślił łódzki kurator oświaty. I zaznaczył, że polski rząd jako jeden z pierwszych w Europie w czasie pandemii określił zasady przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i maturalnego.
Do 27 listopada trwają konsultacje w tej sprawie. Kurator wskazał także, że od początku zdalnego nauczania rząd przeznaczył na ten cel ponad miliard złotych. To wsparcie w ramach programów Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła Plus, Aktywna Tablica oraz najnowszego – 500 plus na naukę zdalną, z którego będą mogli skorzystać nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy prowadzą lekcje online.