listopad 18, 2022

Egzamin maturalny w Formule 2023

Informacje o materiałach dotyczących egzaminu maturalnego w formule 2023, dostępne są na stronach internetowych: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Link do strony internetowej CKE

Link do strony internetowej OKE

Wśród udostępnionych materiałów znajdują się między innymi:

  • informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023,
  • informatory wraz z aneksami,
  • harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 r.,
  • komunikat o materiałach dodatkowych i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający,
  • komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.,
  • formularze przydatne dla zdających.