październik 19, 2023

„Dziecko z cukrzycą” – ostatnie dni rejestracji na szkolenie

Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy
przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego

Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się X edycja ogólnopolskiego szkolenia pt.: „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych, które jest cyklicznie organizowane przez Ministerstwo Zdrowia, Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy pracowników przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego na szkolenie, które odbędzie się stacjonarnie w dniu 25 października 2023 r. w godz. 9.00-15.00. w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź

Uczestników konferencji obowiązuje rejestracja elektroniczna.

Rejestrować można się do 20 października br.

Link do formularza rejestracji

Efektem szkolenia będzie przygotowanie pracowników przedszkoli oraz szkół podstawowych do sprawowania opieki nad dzieckiem z cukrzycą podczas pobytu w placówce oświatowej. Wzmocni kompetencje pracowników oświaty w zakresie zapewnienia dzieciom z cukrzycą właściwych warunków pobytu w przedszkolu i szkole.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w spotkaniu.

I blok tematyczny – Informacje ogólne o cukrzycy (ok. 1 godz.)

 • Istota schorzenia (definicja, typy, cukrzyca jako przewlekła choroba niezakaźna)
 • Objawy cukrzycy
 • Sposoby diagnozowania
 • Leczenie cukrzycy w początkowej fazie choroby (pobyt w szpitalu, edukacja dziecka i rodziców)

II blok tematyczny – Leczenie i postępowanie (ok. 1 godz.)

 • Leczenie insuliną (sposoby podawania – pen, pompa insulinowa)
 • Dieta w cukrzycy (wymienniki weglowodanowe)
 • Aktywność fizyczna
 • Samokontrola (sposoby pomiaru poziomu glukozy)

III blok tematyczny – Powikłania cukrzycy (ok. 1 godz.)

 • Hipoglikemia – przyczyny, objawy, postępowanie
 • Hiperglikemia – przyczyny, objawy, postępowanie

IV blok tematyczny – Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole (ok. 2 godz.)

 • Zasady współpracy z rodzicami i pracownikami ochrony zdrowia
 • Funkcjonowanie dziecka z cukrzycą w przedszkolu i szkole – specyficzne trudności w nauce wynikające ze stanu zdrowia oraz kontakt z rówieśnikami)
 • Wsparcie dziecka z cukrzycą w przedszkolu i szkole – zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu, „kącik dla dziecka z cukrzycą” oraz możliwość podawania leków przez pracowników oświaty

W trakcie spotkania zostaną wręczone Wojewódzkie Certyfikaty Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.